Vi vil skape et åpent og inkluderende fellesskap med lav terskel og tydelig forkynnelse.

Bli medlem!

Ønsker du å kunne påvirke det som skjer på menighetssenteret. Hva er viktig å prioritere fremover? Hva ønsker vi å fokusere på? Hvor mye av innsamlede midler skal gå til arbeidet, og hvor mye skal vi sende ut i verden? Bli medlem, og benytt muligheten til å påvirke arbeidet med din stemme og ditt økonomiske bidrag.

Ønsker du å bidra?

De aller fleste arrangementer og aktiviteter på menighetssenteret drives av frivillige, og dersom du ønsker vil vi hjelpe deg å finne en tjeneste som du kan trives med.

Misjonsprosjektet

I en periode på snart tre år har Froland menighet vært med på å støtte NMS’ arbeid i Kamerun. Her har Erik Bischler jobbet med organisasjonsbygging og med å utvikle sunt lederskap.